Demirkent Ödülleri Şartnamesi

DEMİRKENT ÖDÜLLERİ

YÖNETMELİK

 

1-) KONU VE AMAÇ

Dünya Grubu tarafından verilen Demirkent Ödülleri’nin amacı, medya ve tarih çalışmaları alanında topluma önemli katkılar yapmış olan Prof. Dr. Işın Demirkent ve M. Nezih Demirkent’in adlarını yaşatmak ve her yıl içerisinde “İletişim”, “Tarih” ve “Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı” alanlarında gerçekleştirilen başarıları ödüllendirmekte

2-) ÖDÜL DALLARI VE ÖDÜLLERİN KAPSAMI

Ödüller, iletişim, tarih ve sosyal farkındalık yaratma olmak üzere üç kategoride verilecektir.

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

·        Yazılı Medya

·        Görsel Medya

a-     Diziler

b-     Güncel Programlar

c-      Belgeseller

d-     Haber Programları

e-     Yarışma Programları

·        İşitsel

·        Dijital Medya (Sosyal Ağ)

·        İletişim Etiği Onur Ödülü

İletişim Ödülleri her dalda ulusal alanda verilecektir. Yalnızca İletişim Etiği Onur Ödülü tek bir kişiye verilir ve adaylık başvuruları iletişimin yazılı, görsel ve dijital alanlarını kapsamaktadır.

Ödüllere yeni kategoriler ve dallar eklenmesine karar verilmesi halinde, işbu Şartname’nin uygulanabilir hükümleri yeni ödül dalları ve kategorileri için de geçerli olacaktır. Yeni dallarla ilgili başvuru koşulları işbu Şartname’ye hüküm eklenerek belirlenecektir.

TARİH ÖDÜLLERİ

·        2019-2021 yılları arasında bilimsel metodlara uygun olarak tamamlanmış yüksek lisans veya doktora tezleri ya da araştırma eserleri (Ödül için gönderilen çalışmaların yayımlanmış olması zorunluluğu yoktur.)

SOSYAL FARKINDALIK OLUŞTURULMASINA KATKI ÖDÜLÜ

 

·        Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülü (Görsel Medya’da)

·        Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülü (Yazılı Medya’da)

Sosyal Sorumluluk; farkındalık yaratarak yaşanabilir gelecek inşaa etmek, var olanı arttırmak ve paylaşmak, değerlere sahip çıkmaktır. Kısacası dünyaya geliş sebebine uygun davranmaktır.

Bu dalda verilecek ödüllerin amacı; öneri sunmakla yetinmeyen, ortaya koydukları sorunlarla birlikte onların çözümlerine yönelik de çalışmalar yapan, “Sosyal Sorumluluk”u gerçek anlamı ile ele alan kişi ve kurumlar arasından bir seçim yaparak, (maddi herhangi bir karşılık beklemeden) yaptıkları haberlerle kamuoyunu doğru bilgilendiren medyayı ödüllendirmek ve örneklerin çoğalmasını sağlamaktır.

3-) ADAYLIK

Ödül verilecek dallarda başvuru için adaylara medyada açık çağrı yapılır.

Ödül için adayların kendileri başvuru yapabileceği gibi, gerçek ya da tüzel kişiler diğer gerçek ve tüzel kişileri aday gösterebilir. Başvurularda gerçek ve tüzel kişilerin, adaylık için işbu şartnamede belirtilen veya daha sonradan ilan edilebilecek tüm gerekli koşulları yerine getirmesi gerekir.

Bir kişinin ödüle aday gösterilmesi için kendisinden izin alınması ve kendisine haber verilmesi zorunluluğu yoktur.

4-) ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI

·        Ödüle aday olabilmek ya da aday gösterilmek için T.C. yurttaşı olmak zorunluluğu yoktur.

·        Yarışmaya tüzel kişiler de aday olabilir. Aday tüzel kişilerin de Türkiye’de kurulmuş olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

·        Adaylar her bir dalda tek bir eserle başvuru yapabilir. Ödül kazanmış olanlar daha sonraki yıllarda tekrar başvuru yapamazlar.

·        Başvuruların boyut, sayfa sayısı sınırı yoktur; başvuruların önceden ilan edilecek Seçici Kurul Üyelerinin sayısı kadar kopyalarının gönderilmesi gerekir.

·        Adaylık başvuru süresi (07/01/2021) - (20/01/2021) tarihleri arasındadır. Bu süre arasında gerçekleştirilmeyen başvurular ya da aday göstermeler kabul edilmeyecektir. Fakat Dünya Grubu ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi ekstra bir duyuru yaparak uzatabilir.

·        Başka yarışmalara katılmış olan eserler, derece veya ödül alsın ya da almasın aday gösterilebilirler.

·        Kolektif çalışmalarda ödül, çalışmayı gerçekleştirilen tüm kişiler arasında eşit olarak paylaşılır.

·        Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Başvuru sonrasında ölen kişilerin adaylığı sürer; kazanması durumunda ödül mirasçılara verilir.

·        Müstear adla gerçekleştirilen çalışmalar için başvuru yapılamaz.

·        Tarih Ödülleri’ne başvuru olarak gelen doktora ve yüksek lisans tezlerinin mevzuata ve usulüne uygun şekilde onaylanmış ve kabul edilmiş olması gerekir.

·        Ödül adaylık için gösterilen çalışmalar iade edilemez.

·        Dünya Grubu tarih alanında ödül kazanan çalışmayı eğer tercih edilirse %10 telif bedelini ödeyerek basma ve kitap halinde yayımlama hakkına sahiptir. Bu çerçevede Dünya Grubu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ödül kazanan tarih alanındaki çalışmayı çoğaltma, yayınlama ve iletim haklarına haiz olacaktır. Çalışmanın basımının tercih edilmemesi halinde eser sahibi dilediği yayınevi ile çalışma konusunda serbesttir.

·        Tarih alanı dışındaki iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarındaki çalışmalar ise Dünya Grubu tarafından serbestçe kullanılabilir. Bu alandaki çalışmaların basımı ve kitap halinde yayınlanması konusunda eser sahibi dilediği yayınevi ile çalışma konusunda serbesttir.

·        Ödül için gösterilen çalışmaların yürürlükteki tüm mevzuata, etik kurallara, ilgili olabilecek kurumlarca benimsenmiş temel ilkelere aykırı içerik taşımaması koşulu aranır.

·        Dünya Grubu çalışanları ve hısımları adaylık başvurusunda bulunamaz.

·        Başvuru sahibi, gönderdiği çalışmanın tamamen kendisine ait olduğunu ve eğer gerekiyorsa alınması zorunlu ilgili tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·        Ödül alan katılımcılar tarafından, çalışmalarını göndererek kabul etmiş oldukları işbu Şartname’de yer alan beyan ve taahhütlerine aykırılığın tespit edilmesi ve/veya idari ya da yargı kararıyla kesinleşmiş olması halinde, ödül geri alınır.

5-) ÖDÜL İÇİN ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

Adaylar özgeçmişlerini ve çalışmalarını içeren, önceden ilan edilecek Seçiciler Kurulu sayısı kadar kopyayı ödül sekreterliğine iletmek zorundadır.

Gönderilen eserlerde aşağıda belirtilen koşullar aranır:

-        Eserlerde uzunluk sınırlaması ve şartname çerçevesinde kalmak koşuluyla konu sınırlaması yoktur.

-        Eserlerin değerlendirilmesinde; meslek yaşamında eşitlik, özgürlük ve kardeşlik değerlerini savunan, gerçeği tüm yönleriyle anlatmak için ekonomi, kültür ve toplumdaki tüm değişmeleri dikkate alan, iletişimdeki temel işlevin ‘bilgilendirme’ olduğuna inanan haberde ‘doğruluk’ kaygısını her şeyin üstünde tutan, sorgulayıcılığı yaşam biçimi haline getiren, olay ya da olguları anlaşılabilir bir dille anlatma özeni gösteren, gerçeği açığa çıkarma ideallerine bağlı olan, toplumdaki çeşitliliği anlamaya çalışan nitelikler aranır.

-        Tarih çalışmalarında, bilim çalışmalarının gerektirdiği nesnellik ve yansızlık, toplumun tarih bilincini geliştirici ve geleceği daha sağlam temeller üzerinde kurabilmeye katkısının olup olmadığı sorgulanır.

-        Sosyal sorumluluk çalışmalarında, bireysel ve/veya kurumsal özveri, yapılan çalışmaların tarih bilinci, ekonomi bilinci ve hukuk bilincine katkısı, toplumda fırsat eşitliğinin önünü açma, çalışmanın ileriye doğru geliştirici etkiler yaratma vb. özellikleri taşıyıp taşımadığı değerlendirilir.

6-) SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞTURULMASI

İletişim Ödülleri Seçiciler Kurulu

-        Kurumsal bir anlayışla oluşturulur.

-        Kuruldan ayrılmalar olduğunda, Dünya Grubu yönetimi yerlerine yenilerini atar.

-        Kurul’da Dünya Grubu mensupları, yazılı ve görsel medya mensupları, ilgili üniversitelerden akademisyenler ve bilim adamları yer alır.

-        Kurul üye sayısı yarışmaya ilişkin açık çağrı esnasında ilan edilir. 


İletişim Ödülleri Jüri Üyeleri

- Aslı Öymen (Gazeteci, Yazar)

- Esat Yontunç (Acun Medya Genel Koordinatörü)

- Gonca Karakaş (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği Başkanı)

- Nuri Çolakoğlu ( NMC Televizyonculuk ve Reklamcılık Yönetim Kurulu Başkanı)

- Özge Bulut Maraşlı ( Doğan Holding Yönetim Kurulum Danışmanı)

- Sümeyra Temur ( Yeni Medya Elektronik ve Yayıncılık CEO)

- Zeynep Karahan Uslu ( Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)

 

Tarih Ödülleri Seçiciler Kurulu:

-        Dünya Grubu Temsilcileri

-        Üniversitelerde görev yapan akademisyenler

-        Kurul üye sayısı yarışmaya ilişkin açık çağrı esnasında ilan edilir. 

Tarih Ödülleri Jüri Üyeleri

 - Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı Başkanı)

 - Prof. Dr. Casim Avcı (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

 - Prof. Dr. Cüneyt Kanat ( Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı Başkanı)

 - Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz ( Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)

 - Doç. Dr. Tülay Metin (Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı)


    Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Seçiciler Kurulu:

-        Dünya Grubu Temsilcileri

-        Üniversitelerde görev yapan akademisyenler

-        Sosyal Sorumluluk alanında kendini kanıtlamış kişiler

-        Kurul üye sayısı yarışmaya ilişkin açık çağrı esnasında ilan edilir. 

Sosyal Farkındalık Yaratma Çalışmaları Jüri Üyeleri

- Dr. Ömer Cenker Ilıcalı (Çocuk Eğitim Derneği Başkanı)

- Ece Çiftçi ( SosyalBen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

- İbrahim Betil ( Toplum Gönülleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi)

- Melek Pulatkonak (Bin Yaprak Dijital Platformu Kurucusu)

- Serdar Dinler ( Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı)

- Aylin Satun Olsun ( Profesyonel İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)


 

7-) BAŞVURU KOŞULLARININ UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

Ödül sekreterliği her daldaki başvuruları, bu yönetimdeki koşullara uygunluğunu inceler; koşullara uygun olmayanları belirleyerek, başvuru sahibine bildirir.

Koşulları yerine getirmiş olan başvurular, hiçbir ayırım ve içerik değerlendirilmesi yapılmadan her bir kategoriye ilişkin Seçiciler Kuruluna sunar.

8-) SEÇİCİ KURULLARIN ÇALIŞMASI

-        Seçiciler Kurulu, bağımsız olarak çalışmalarını yaparlar. Seçiciler Kurulu Başkanı Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

-        Seçiciler Kurulu eser sahibini gerek görürse çağırarak görüşme yapabilir.

-        Seçiciler Kurulu, konunun uzmanlarına, akademisyenlere danışabilir.

-        Seçiciler Kurulu üyeleri ve yakınları yarışmada aday olamazlar.

-        Seçici Kurullar da aday teklifinde bulunabilirler.

-        Seçiciler Kurulu üyelerinin tek ve eşit oyları vardır. Oylamaların gizliliği esastır.

-        Seçiciler Kurulu gerek gördüğü zaman toplanarak kararlarını netleştirir. Seçim oy çoğunluğuyla sağlanır. Her hangi bir ödülde çoğunluk sağlanmazsa, o dalda ödül verilmez.

-        Oylar kapalı zarf içinde Seçiciler Kurulu Başkanı’na sunulur.

-        Seçiciler Kurulu görüşmeleri ve tartışmaları kamuoyuna açıklanmaz.

-        Seçiciler Kurulu kararları kesindir; yeniden değerlendirme yapılmaz.

9-) ÖDÜLLER

-        İletişim ve Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülleri’nde para ödülü verilmemektedir. Tarih Ödülleri’nde ise kazanmaya hak kazanan kişinin akademik çalışmasının basımı yapılacaktır.

10-) BAŞVURU

-        Başvuru ve önerilerinizi “ Yarışmaya Başvuru ve Eser Gönderimi” bölümünden https://www.demirkentegitimvakfi.com/odulbasvuruformu/ adresine yapabilirsiniz.