Işın Demirkent


                                                                                     

 

IŞIN DEMİRKENT

(1938-2006)

18 Ocak 1938’de İzmir’de doğdu. İlkokulu İzmir’de, Ortaokul ve Liseyi Kandilli Kız Lisesi’nde okudu. 1961-1965 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’nde yükseköğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Işın Demirkent; Almanca, İngilizce, Osmanlıca, Latince dilleri biliyordu. Eskiçağ Tarihi ile Arap Dili ve Edebiyatı yardımcı sertifikasını aldı. 1975-1976 yılları arasında Frankfurt’ta J.W. Goethe Üniversitesi’nde bir yıl araştırma ve incelemelerde bulundu. Kandilli Kız Lisesi voleybol takımında oynarken, o sırada Kandilli Kız Lisesi voleybol takımında antrenörlük yapan M. Nezih Demirkent ile tanışarak 21 Mayıs 1957’de evlendi.

1967 yılında hocası Prof. Dr. Fikret Işıltan’dan aldığı teklif üzerine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’nde asistan, 1972’de doktor, 1981’de doçent ve 1988’de profesör unvanlarını aldı. 1994 yılından 2005 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürdü.

1983-2001 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu asil üyeliği yaptı. 2001 yılından ölümüne kadar Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Türkiye Milli Komite Başkanı ve Society for the Study of the Crusades and the Latin East (SSCLE) üyesi oldu.

Haçlı Saferleri, Haçlı Devletleri ve Bizans İmparatorluğu tarihi konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş olan Prof. Dr. Işın Demirkent muhtelif zamanlarda yurtiçi ve yurtdışında kongre ve sempozyumlara katılarak tebliğler sundu. 

3 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

 

Eserleri:

 • Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1146)
 • Mikhail Psellous’un Khronographia’sı
 • Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan 1. Kılıç Aslan
 • Haçlı Seferleri
 • Bizans İmparatorluğu Dönemi İstanbul, 330-1453
 • Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176)
 • Son dönem Bizans İmparatorluğu Tarih Bibliyografyası (1261-1453)
 • Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206) 
 • İstanbul’un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması
 • Bizans Tarihi Yazıları
 • Niketas Khoniates’in Historia’sı (1180-1195) Komnenos Hanedanı’nın Sonu ve II. Isaakios Angelos Devri