Nezih Demirkent'in Kaleminden Sayfa Sayfa Gazetecilik

Nezih Demirkent, basın tarihimizin önemli adlarından biri. Onun meslekteki uğraşı, bu tarihçenin ayrıcalıklı yerinde durur. Gazeteciliğin ilkeselliğini gündeme taşıyan, böylesi bir mesleğin nasıl olması/yapılması gerektiğini gösteren bir usta.
Kendi adını verdiğimiz dizide amaçladığımız, basın tarihimizin birikimini bir araya getirmek. İlk adımı, Demirkent'in Sayfa Sayfa Gazetecilik adlı kitabıyla atıyoruz. Adından da anlaşılabileceği üzere, gazeteciliğimizin gelişim sürecindeki sorunları gözler önüne sermeyi amaçlayan bir kitap. Demirkent, çoğu kez belgeler ve verilerden yararlanarak, ele aldığı konuyu anlaşılır bir dille anlatmaya, çözümlemeye, öneriler getirmeye çalışıyor. Basın dünyamızdaki sorunlara, tartışmalara değiniyor. Gazeteciliğin maddi, düşünsel, etik sorunları üzerine yazılmış köşe yazılarında dile getirilenler bugün hâlâ tartışılmayı bekliyor. Her gazetecinin, bu mesleğe adım atanın bir el kitabı niteliğinde, Sayfa Sayfa Gazetecilik.
"Sahibi olduğu gazetede dünya sorunlarını ele alan günlük yazılarının yanı sıra 'Salı Yazıları' ile de mesleğin ombudsmanlığına soyundu; aynı zamanda perde gerisindeki olayları gün ışığına çıkartma görevini de üstlendi."
Orhan Birgit
"O, gazetecilik başarısıyla işletmecilik başarısını bir arada götürebilmiş ender kişilerden biriydi. Bir yandan gazetecilik uğraşından hiç kopmadığı halde, öbür yandan kurduğu şirketleri başarıya ulaştırmasını bilen bir işadamı olmuştu. Gazetecilikten patronluğa yükselmiş, ama gazeteciliğini patronluğuna ezdirmemişti."
Haluk Şahin

Nezih Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.dunyastore.com/nezih-demirkent-kitapligi