Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi

Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi, aşağı yukarı yarım yüzyılı bulan süresi ile bir bütün teşkil eder. Tasviri de Anadolu topraklarında yurt edinmeye çalışan Atatarımız'ın önüne, Bizans direnmesi tesirsiz kalınca, batının yerleştiği ilk engelin ortadan kaldırılması hikayesinden ibarettir. Ancak kaynak ve literatürünün sağladığı malzemenin bolluğu konuya kısımlara bölmemizi zaruri kıldı. Kontluk tarihinin ikinci bölümünü teşkil eden bu çalışmamızda ise Urfa'ya hakim olan son iki frank, kont Joscelin I. ve Joscelin II.'in hayat ve faaliyetlerini değerlendirmeye çalıştık. Son Urfa kontu Joscelin II.'in, kontluğunun Fırat kavsi içinde kalan ana kısmına veda edip bu bölgeye Nureddin Mahmud'un kesin olarak hakim olmasından sonra, Fırat'ın batısındaki arazide Tell - Başir'i üs edinerek 1150 yılında Nureddin'e esir düşünceye kadar gösterdiği faaliyet ile onun bu esaretinden sonra bölgedeki kalelerin, karısı Beatrice tarafından Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'a satılması ve bunun hemen ardından da Nureddin Mahmud, Artuklu Mardin Hükümdarı Timurtaş ve Anadolu Selçuk Hükümdarı sultan Mesud'un kuvvetleri tarafından zapt edilmesi ayrı bir çalışma konusu olarak kalmaktadır.

Işın Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.dunyastore.com/tarih