Haçlı Seferleri
Tarihin karanlıkta kalan ve henüz aydınlatılmamış olan noktalarını açıklığa kavuşturmak, bu alanda yapılacak çalışmaların sürekliliği ile mümkündür. Prof. Dr. Işın Demirkent'in Haçlı Seferleri adını taşıyan çalışması, Batı'da bu konuda yazılan pek çok eserden farklı olarak kaleme alınmış ve Müslüman dünyanın yaşanan olaylara bakış açısı ile değişik yorumlamayı yansıtmıştır.

1096-1291 yılları arası Haçlı Seferleri Dönemi olarak bilinmektedir. Anılan bu dönem, 1291'de Yakındoğu'da Latin hakimiyetinin son bulmasıyla bitmemiş, 13. yüzyıldan sonra da hep aynı düşüncenin eylemi olarak, Batı'nın deyimiyle, ''Geç Haçlı Seferleri'' adıyla süregelmiştir. Osmalı Devleti'nin yıkılışından sonra, Batılıların günümüze kadar devam eden Doğu'yu kolonize etme gayret ve çabalarını da, bu düşüncenin devamı olarak değerlendirmek mümkündür.
Prof.Dr. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Dönemi'ni mercek altına alırken, yüzyıllarca devam eden bu düşünce sisteminin neden ve sonuçlarını da ortaya koyuyor.

Işın Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.dunyastore.com/tarih