Ioannes Kinnamos’un Historia’sı (1118-1176)

Bizans tarih eserlerinin 11. yüzyıldan itibaren Anadolu Türk dünyası hakkında verdikleri bilgiler hiç şüphesiz bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu eserlerin dilimize kazandırılmasını, Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Tarihi üzerinde yapılan araştırmalar yönünden büyük yarar sağlayacağı düşüncesiyle, çok gerekli görmekteyim. Bu görüş doğrultusunda, Selçuklu Türklerinin Anadolu'ya gelişleri döneminde Bizans'ı ve Anadolu'da yaşanan olayları anlatan Mikhail Psellos'un Khronographia'sı adlı kitabımı 1992'de yayımlamak suretiyle böyle bir çalışma programını uygulamaya koymuş bulunuyorum. Rahmetli hocam Prof. Dr. Fikret Işıltan da 1995'de yayımladığı Niketas Khoniates'in Historia'sı ile bu çalışmaya destek verdi. Aynı düşünce içinde hazırladığım II.Ioannes ve I. Manuel dönemlerini (1118 - 1176) konu olan tarihi eseri de, bu program çerçevesinde yayımlanan üçüncü kitabı oluşturuyor.


Işın Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.dunyastore.com/tarih