Niketas Khoniates’in Historia’sı 2 (1195 - 1206)
Bizans tarih yazarlarının eserleri hem Doğu Roma / Bizans İmparatorluğu'nun hem de Bizans'a komşu olan başka milletlerin tarihi hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu eserlerden birisi de, 1155-1220 yılları arasında yaşadığı tahmin olunan ve Phrigya bölgesinde doğmuş olan Niketas Khoniates'in Historia adlı kitabıdır. Khoniates'in 21 kitaptan oluşan geniş kapsamlı eseri, 1118-1206 yılları arasındaki olayları kapsamaktadır.

Prof. Dr. Işın Demirkent tarafından hazırlanan bu kitap, İstanbul'un 1204 yılında Haçlılar tarafından zaptı ve yağmalanmasının görgü tanığı olan Niketas Khoniates'in hacimli eserinin son kısmını içeren yedi kitabından oluşmaktadır. Niketas'ın eserinin 596-868. sayfaları arasında yer alan bu bölüm, 1195-1205 yılları arasındaki olayları içine almakta ve özellikle Haçlıların İstanbul'u zaptı ve yağmalamasını anlatmaktadır. İçinde bulunduğumuz yılın, 104'te İstanbul'un Haçlılar tarafından zaptının 800. yılı olması dolayısıyla bu esereni dilimize aktarılarak yayımlanması daha da önem kazanmaktadır.
Bizans tarih kaynaklarının yayımlandığı ve kısaca "Bonn Neşri" olarak adlandırılan Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae serisi içinde I. Bekker tarafından 1835 yılında Grekçe metni, Latince tercüme şeklinde yayımlanan Niketas Khoniates'in Historia'sı esas alınarak Türkçeye çevrilmiş olan bu eser, sadece Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Haçlıların İstanbul'u zapt ve yağmalaması değil, Anadolu Türk tarihi ve Bulgar tarihi için de önemli bilgiler veren çağdaş bir kaynaktır.
Bu bakımdan Prof. Dr. Işın Demirkent'in çok sayıda not ve açıklamalarla yayına hazırlamış olduğu bu eser, Bizans İmparatorluğu ile Anadolu Türk tarihi konularında araştırma yapanlar için vazgeçilmez bir kaynak çalışma niteliğindedir.

Işın Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.dunyastore.com/tarih