Niketas Khoniates'in Historiası 1 (1180-1195)
3 Şubat 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Prof. Dr. Işın Demirkent’in en büyük arzusu, hem Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu’nun, hem de Bizans’a komşu olan başka milletlerin tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Bizans tarih yazarlarının eserlerini Türkçe’ye çevirerek yayımlamaktı. Ona göre Türk tarihinin tam olarak ortaya konulabilmesi için Bizans kaynaklarındaki bilgilere ihtiyaç vardı. Bu amaçla daha önce Mikhail Psellos ile Ioannes Kinnamos’un eserlerini dilimize çevirmiş olan değerli hocamız, vefatından kısa bir süre önce de Niketas Khoniates’in 21 kitaptan oluşan hacimli eserinin son kısmını içeren yedi kitabını Türkçe’ye çevirerek notlar ve açıklamalarla Niketas Khoniates’in Historia’sı (1195-1206) İstanbul’un Haçlılar Tarafından Zaptı ve Yağmalanması adıyla yayımlamıştı.

Elinizdeki bu kitap, kısa bir süre önce aramızdan ayrılmış olan Prof. Dr. Işın Demirkent’in üzerinde çalıştığı son çalışmasıydı. Bu kitap 1155-1220 yılları arasında yaşadığı tahmin olunan ve Phrigya bölgesinde doğmuş olan Bizans tarih yazarı Niketas’ın eserinin ortada kalan, yani yedinci ve on dördüncü kitaplar arasında yer alan 291-596. sayfalar arasındaki kısmının çevirisidir. Niketas’ın eseri 1118’den 1206’ya kadar olan gelişmeleri anlatmaktadır. Niketas’ın eserinin yayımlamış olduğumuz bu bölümünde ise 1180-1195 yılları arasındaki olaylar ele alınmıştır. Eserde, bu dönem Bizans İmparatorluğu tarihi ayrıntılarıyla ortaya konulduğu gibi aynı dönem Türk-Bizans münasebetleri ile Balkan tarihi hakkında da önemli bilgiler verilmektedir. Prof. Dr. Işın Demirkent, Niketas’tan çevirerek yayımlamış olduğu ilk eserden sonra, eserin ortada kalan bu kısmını da yayımlamak üzere çalışmaya başlamış, ancak tamamlamaya ömrü vefa etmemişti. Vefatından sonra Doç. Dr. F. Başar ve Doç. Dr. B. Demiriş tarafından eksikleri tamamlanarak yayıma hazırlanmış olan bu eser, Bizans İmparatorluğu ile Anadolu Türk tarihi hakkında araştırma yapanlar için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Işın Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;