Nezih Bey'in kaleminden Medya Medya
Nezih Demirkent'in yazılarının asıl önemi, gazeteciliğin, gazetenin özerkliğini, onurunu savunmasıdır. Bu satırlar, yalnız onun bireysel görüşleri olarak değerlendirilmemelidir Basın tarihi içindeki değişimde kaybolan bazı erdemlerin de yeniden kazanılması için çaba gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. "Medya Medya" bu büyülü kelimenin, kimilerine göre ise ürkütücü kavramın ardındaki gerçeklerin bulunabileceği bir kitap.

- Doğan Hızlan-

Nezih Demirkent, gazete yazılarını topladığı kitabında şöyle diyor: "Tekrar dünyaya gelecek olsam herhalde başka bir iş yapardım. Bu arada gazeteciliğin bize öğretildiğinden çok daha farklılaştığını da görüyorum. Bu da insanların meslekten uzaklaşmasına yol açıyor. Artık eski heyecanlar kalmadı, arkadaşlık tükendi ve en önemlisi mesleğin onuru unutuldu. Merhum Sedat Simavi'nin Kalemini satma kır sözüne sahip insan sayısı çok azaldı." Demirkent'in bu söyledikleri, bizim için hiç yabancı değil, altını imzalayacaklarımızdan.

- Hasan Pulur-

Demirkent, öteden beri basının sorunları üzerinde düşünüp yazagelmiş ve daha önce Hürriyet gazetesinde çıkan basınla ilgili yazılarını da kitaplaştırmıştı. Bu son kitabıyla birlikte, basının ne olup ne olmadığını, nereden nereye geldiğini bütünleyen bir belgeseli yapıtlaştırmış oluyor. 

- Nail Güreli-

Salı günleri, yılların birikimiyle gözlemlerini aktarıyor. Hepsi de birbirinden değerli, öğretici yazılar bunlar. Demirkent ilgi çeken bu yazılarını bir kitapta toplamış. Adı "Medya Medya" basınla ilgili olan herkesin bu önemli kitabı okumasını özellikle tavsiye ederim.

- Rahmi Turan-

Nezih Usta, tekrar dünyaya gelecek olsam herhalde başka bir iş yapardım diye yazmış. Ustalar da yanılırlar... Nezih Bey dünyaya tekrar gelecek olsa belki gider "başka bir iş yapar".. Ama tatmin olamaz, yeni "asıl işine" döner. Gazeteciliğe. Ayrıca, umudunu tamamen yitirmesi de yanlış. Gazeteciliğin "uzun ömürlü olacağına" inanmalı. Yeter ki, ustanın eleştirisinden -özeleştirisinden ders alınabilsin. Ve yeter ki medya, kendi ustasının eserine "yakılacak kitap"gözüyle bakmasın.

- Yavuz Donat-

Medya Medya diye bir kitabı var, Nezih Ağabey'in önümde. Hep önümde kalacak. Çünkü bir gazetecilik referans kitabı bu. Son yıllardaki yazılarını derlemiş.Bir gazetecilik okulunda ders kitabı da olur, bu makaleler aslında. O kadar önemli, o kadar değerli... Her gazetecinin ve gazeteci olma meraklısının altını çizerek okuması gerek.

- Hıncal Uluç-

"Medya Medya" bir ders kitabı, Demirkent yazılarında geçmişle günümüzü didikliyor. Arkadaşlıklarını, patron - emekçi, usta - çırak ilişkilerini anlatıyor. Teknolojik gelişme kadar bu unsurların da mesleğin şah damarı olduğuna dikkati çekiyor. Çok satan gazeteyi değil, çok okunan gazeteyi önde tutuyor. Gazetecilik mesleğini onurlu kılan ilişkilere bazılarının canını yakarcasına dokunuyor.

- Necmi Tanyolaç-

Dünya bir gazetecilik okulu, Nezih Demirkent bu mesafeli açıdan, belki bir zamanlar kendisinin de oluşumunda rol oynadığı Türk basınına keskin bir eleştirel gözle bakıyor, sözünü sakınmıyor. Medya Medya kitabı basının kendisine çuvaldız batırması açısından toplu bir "seminer" niteliğinde.

- Nilüfer Kuyaş-

Nezih Demirkent tarafından kaleme alınan kitaplara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.dunyastore.com/nezih-demirkent-kitapligi