Reklam Gelirini Kaybetmemek için...

Satış rakamları giderek düşen gazeteler, reklam gelirlerini artırabilmek için var güçleriyle çalışmaya başladılar. Eskiden reklamlar, ajanslar aracılığıyla veya doğrudan reklam verenden gazetelere gönderilirdi, şu günlerde birçok yayın kuruluşunda reklam pazarlamacıları istihdam edilmeye başlandı.

Reklam dünyasında televizyonun etkin olmasından bu yana büyük bir paylaşım yaşanıyor.

Aslında reklam almakta için büyük uğraş veren gazeteler reklamların değerlendirilmesi için gerekli özen göstermemektedir. Bazı sekreterlere göre reklam sayfanın düzenini bozmaktadır ve sekreterlerin işi güçleşmektedir.

İyi reklamcı her santimetrekareyi değerlendiren kişidir, iyi sekreter de reklama gereken önemi verecek sayfa grafiğini zenginleştiren kişidir.

Reklam gelirlerinin gazete bütçelerindeki yeri oldukça büyüktür. Bunun için gazeteler kendi gelirlerini artırabilmek umuduyla değişik yollara başvurmaktadır. Grup ilanları tanzim edilmekte, hatta diğer gazetelere ilan verilmeyerek tüm ilanları almak yolları denenmektedir. Reklam fiyatlarında indirimler yapılmakta hatta baskılar uygulanmaktadır.

Reklam dünyasında küçük ilanların ayrı bir yeri vardır. İşte bu ilanların yeri yüksek tirajlı gazetelerdir. Ancak çok satan her gazetede her reklamın okunduğu görüşü de yanlıştır. Bu sebeple bu gazeteler arasında kıyasıya bir mücadele vardır. Herkes benim malım en iyisi derken okur verdiği ilana hangi gazeteden cevap alındığını kolayca test edebilmektedir.

Son yıllarda satış rakamları azalan gazeteler büyük ölçüde reklam müşterisini de kaybetmişlerdir. Bunun sebepleri içinde yüksek tarifeler uygulanması önemli bir yer tutmaktadır.

Dünya reklamsız gazete olmayacağını kabul ettiği gibi televizyona rağmen gazete okurunun da ayrı bir alım gücü olduğunu benimsemiş ve uzman gazetelere ağırlık verilmeye başlanmıştır.

(4 Ağustos 1992)