Gazetecilik Bir Takım İşidir

Gazetecilik Bir Takım İşidir

İnsanların medyada yer almak gibi bir zaafı vardır, öyle olduğu için olur olmaz zamanlarda umut etmediğiniz kişilerle karşı karşıya gelir, onları tanıma fırsatını elde edersiniz. Bu konuda aşırı istekli olanlardan bir bölümü son zamanlarda bir yayın organı sahibi olmayı arzuladıklarından bizim dünyamıza hiç tanımadığımız kişiler katıldı.

Bir gazete pazara sunulan herhangi bir maldan farksızdır. Alıcısı olduğu sürece müşteri bulacaktır. Önemli olan üretilen malın ilgi toplamasıdır. Çünkü haberler her gazeteye gelmekte olaylar genelde tüm yayın organları tarafından izlenmektedir. Aradaki farklılık sadece yazı işleri müdürlerinin gücünden veya dünya anlayışından kaynaklanmaktadır.

Gazetelerde yazı işleri müdürleri kadar haber müdürlerinin de rolü vardır. Sıradan bir insanı veya sadece deneyimli bir insanı haber müdürü yapamazsınız.

Yazı işleri ile idare arasındaki uyum da çok önemlidir. İdarenin gücü yazı işleri kadrosunu asla ezmemelidir. İdari kadrolar genelde hizmet sunacak kişilerdir. Bu hizmeti yazı işlerine yaparlar ama aslında hizmet sunulan okurdur. Nitekim bu konuda reklam müdürlüğü çok önemlidir. Gazetenin geliri buradan sağlanır. Reklam müdürleri yazı işlerinin baskısı altında nefes alacak kadar güçlü olmalıdır, aksi olur yazı işleri reklam baskısı altında ezilirse ;  o gazetenin okur bulması zorlaşır.

Gazetenin genel müdürü herşeyden sorumludur, mürekkepten, personele ödenecek ücrete kadar her konuda karar alacak kişi olduğu gibi çalışanlarla patron arasındaki işbirliğini sağlayacak insandır.

Bir başka önemli husus ta dağıtımdır. Bir gazeteyi gazeteciler çıkarır ama bayiler satar.Sıradan bir gazete müveziinin beğenmediği gazeteyi satması düşünülemez.

Geçtiğimiz yıllarda defalarca yaşadık. Son on yıl içinde başarılı Günaydın’dan, Güneş’e varana kadar dev gibi büyük gazetelerin nasıl yok olup gittiğine tanık olduk. Bunlar her seferinde büyük hatalar yapmaktan kurtulamadı.

23 Eylül 1993